06 51 56 89 54

@ EMAIL

Pilaar bescherming

Pillar protection

Muurbescherming

Wall protection

Sport en spel

Sports and games

Reclame

Advertising

Nieuws

News

Onze producten

voorkomen parkeerschade

Our products

prevent parking damage

Pilaar bescherming

U kent het vast wel? Lak op betonnen palen in de parkeer garage. Veel kleurtjes, Niet door de schilder aangebracht maar van auto’s die hier geparkeerd stonden. Je leest de ergernis van de palen af.

Maak een afspraak

Pillar protection

You recognize it? Paint on concrete pillars in the car park. Many colors, not by the painter, But over here parked cars. You read the annoyance of the pillars .

Get in touch

Sport en spel

Gevaar zit in een klein hoekje of bij een linke obstakel.

PCP maakt voor muren en andere obstakels een bescherming op maat.

Maak een afspraak

Danger lies in a small corner or at a

considerable obstacle. We create a customized protection for walls and other obstacles.

Get in touch

Muurbescherming

U bekend ? De nauwe doorgangen in poorten,

opritten en of bij de slagbomen. Hier onze oplossing. Slecht 3 cm dik kussen bekleed met PVC voorkomt schade bij het aanrijden van de muur.

Maak een afspraak

Wall protection

You known? The narrow passages in gates , driveways or at the barrier. Here our solution. Only 3 cm thick cushion covered with PVC prevents damage when hitting the wall.

Get in touch

Sports and games

Reclame

De Pillar Car Protector kan voor een deel of in zijn geheel als reclamedrager worden ingezet.

Met deze optie kan de PCP veel inkomsten genereren. Graag bespreken we met u de mogelijkheden om uw garage in een winstgevend stuk 'Real Estate' te veranderen.

Maak een afspraak

Advertising

The Pillar Car Protector can be used part or in its entirety as advertising medium. With this option, the PCP can generate a lot of income.

We would like to discuss with you the possibilities to change your car park into a profitable piece of 'Real Estate'.

Get in touch

Bel ons of maak

een afspraak

Call us or make

an appointment

De Kolk 51-55

8255 PD Swifterbant

Postbus 119

8250 AC Dronten

The Netherlands

 

tel  + 31 (0)321-323112

fax  + 31 (0)321-323105

e-mail info@pcp-dota.com

 

email

facebook

disclaimer

© 2014 Dota-PCP